Accueil > Català > Objectius i orientacions de gestió
Objectius i orientacions de gestió Imprimer Envoyer


Una eina de gestió i protecció del mar

 

El Parc natural marí del golf del Lleó és una eina original que ofereix noves perspectives en matèria de gestió dels espais marítims i té la ambició de respondre a tres objectius indissociables:

 • El coneixement del medi marí.
 • La protecció d’aquest medi i especialment dels hàbitats i les espècies que acull.
 • El desenvolupament sostenible de les activitats marítimes.

El Parc no posa l’espai protegit “dins d’una bombolla”. Alhora que treballa per la conservació el patrimoni natural, contribueix al desenvolupament sostenible de les activitats marineres, que en la majoria dels casos, depenen del bon estat ecològic del medi marí. I d’altra banda, participa a sensibilitzar els actors i usuaris dels reptes de la conservació del patrimoni natural marí.

 

Vuit orientacions de gestió

 • Convertir el parc natural marí en una zona de referència per al coneixement i el seguiment del medi marí, dels seus ecosistemes, en especial els canyons més profunds, la plataforma continental, el coral·ligen i les praderies, i les activitats socioeconòmiques que s’hi duen a terme.
 • Protegir el patrimoni natural marí des del litoral fins als canyons més profunds, tot conservant les espècies i els seus hàbitats i afavorint el bon funcionament dels ecosistemes i les interaccions que duen a terme.
 • Conservar i millorar la qualitat de les aigües del parc natural marí a través de la participació en les instàncies de gestió de les conques de drenatge i en les accions de lluita contra la contaminació terrestre i marítima.
 • Mantenir i afavorir un desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques marítimes com ara la pesca professional, les empreses nàutiques i els organismes de gestió portuària.
 • Afavorir una gestió de tot el conjunt de recursos naturals al parc natural marí, que en garanteixi el manteniment a llarg termini, així com la permanència de les activitats que en depenen.
 • Afavorir un desenvolupament de les activitats de turisme nàutic compatible amb els reptes de conservació del patrimoni natural marí i promoure pràctiques respectuoses amb l’entorn marí.
 • Contribuir a la protecció i a la posada en relleu del patrimoni cultural marí i desenvolupar la cultura marítima local tradicional i moderna.
 • Prendre en consideració la cooperació amb Espanya de cara a una protecció i una gestió comuna del medi marí i el desenvolupament sostenible de les activitats marítimes.